Обява

В срок до 12 часа на 31.10.2017 година

Областен съвет на БЧК – Кърджали

набира ценови предложения

за приготвяне и раздаване на топъл обяд за 20 ученици

от СУ „Христо Смирненски“ – Черноочене

за периода от 06.11.2017 година до 31.05.2018 година.

За допълнителна информация:

Кърджали, ОС на БЧК, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1

Пепа Чолакова – 0361-6 51 09

 

Обява

В срок до 12.00 часа на 29.09.2017 год.

Областен съвет на БЧК набира ценови предложения за

избор на доставчик на 5 броя климатици за отоплението на потребителите на социалната услуга

„Дом за стари хора“ – Кърджали.

Техническите параметри и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на

адрес: Кърджали, ул. „Детелина” № 6

тел: 6-55-76

Приключи раздаването на индивидуалните хранителни пакети от първи транш на Европейската програма, финансирана от ФЕПНЛ в Кърджалийска област

В третата допълнителна група правоимащи лица, определени от АСП, бяха включени 48 ползватели на социалната услуга Дом за стари хора в Кърджали и Крумовград.
Настанените в Дома за стари хора – Крумовград участваха с интерес в дискусиите, свързани с балансирания режим на хранене и реакция при бедствена ситуация, споделяйки и свои житейски истории. Те получиха и индивидуални консултации и изказаха благодарност на ОС на БЧК – Кърджали за хранителната подкрепа , заявявайки желанието си за нови срещи със здравна насоченост.
Посещението бе използвано и за обмяна на опит и добри практики между ръководителите на двете социални институции – Ибрям Ибрямов и д-р Таня Делева. В срещата участва и главния експерт „Социални дейности“ на Община Крумовград и член на ОС на БЧК – Мелиха Байрям.

Оперативна програма за храни – І допълнителен транш

Стартира раздаването на хранителните пакети от първи допълнителен транш по Оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от ФЕПНЛ- 2016 година.

В допълнителните списъци, предоставени на БЧК от дирекциите „Социално подпомагане“, от Кърджалийска област са включени 833 бенефициенти от две целеви групи :

  • Лица с установени 90 на сто трайни увреждания с чужда помощ, получили интеграционни добавки по реда на Закона за интеграция на хората с увреждания, които имат личен доход до 314 лв. към м. февруари 2017 г.
  • Лица, получили месечни помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане, по реда на чл. 8д от Закона за семейните помощи за деца към м. февруари 2017 г.

Хранителният пакет включва 10 вида хранителни продукти – брашно, ориз, спагети, картофено пюре, гювеч, конфитюр, компот, месни консерви, захар и вафли. Общият брой на опаковките е 70, равняващи се на 49,800 кг.

Временният пункт на БЧК в Кърджали се намира в Хладилна камера № 7 на Кооперативния пазар на производителите и започва работа от 26.04.2017 година.

От 27.04.2017 стартира раздаването в Джебел и Кирково, от 28.04.2017 – в Ардино и Черноочене, а от 03.05.2017 година – в Момчилград и Крумовград. Крайният срок за получаването на индивидуалните пакети е 19 май 2017 година.

Kardzhali_Grafik_1_доп-2017

Kardzhali_Produkti_1_доп-2017

ВЕЛИКДЕН ЗА ВСЕКИ

Второто издание на Националната кампания

„Великден за всеки“

 

под патронажа на омбудсмана Мая Манолова стартира   на 7 март 2017 г и ще приключи на 20 април 2017 година. В Кърджали координатори на кампанията са обществения посредник Расим Муса и председателят ОС на БЧК доц. д-р Тодор Черкезов, д.м.

 

Как можем да помогнем :

  1. Превод по банкова сметка в УниКредит Булбанк, разкрита конкретно и единствено за целите на кампанията, като титуляр е Български Червен кръст (БЧК)

IBAN: BG53UNCR70001522802795

Банков код: UNCRBGSF

  1. SMS на номер 1255 – на стойност 1 лев, освободен от ДДС
  2. Обаждане на стационарен номер 0900 5 1255 на стойност 1 лев, освободен от ДДС
  3. Чрез on-line дарения от България и чужбина на сайта на БЧК –  www.redcross.bg
  4. На Интернет платформата AMMADO –

https://www.ammado.com/nonprofit/bulgarianredcross/statement

5. Чрез дарение в касичка на БЧК ,намираща се в централна поща – Кърджали

6. С дарителски лист в офиса на ОС на БЧК – Кърджали

 

 

Остават броени дни за получаване на хранителната помощ

      Приключи раздаването на индивидуалните хранителни пакети от Европейската програма 2016, финансирана от Фонда на европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица в  шест от 8-те Временни пунктове на БЧК в Кърджалийска област в общините Ардино, Черноочене, Момчилград, Джебел, Кирково и Чорбаджийско. Досега помощта си са получили 8 165 правоимащи лица от общо 8 661 включени в списъците на АСП.

Крайният срок за получаването на хранителната помощ е 20 март 2017 година. Съгласно утвърдения график продължават да работят пунктовете в Кърджали и Крумовград.

След тази дата останалите  нераздадени количества продукти ще бъдат предоставени на допълнителна група от правоимащи лица, определени от Дирекциите „Социално подпомагане“.

Открита процедура за избор на доставчик

В срок до 12.00 часа на 14.03.2017 год.

Областен съвет на БЧК – Кърджали  набира ценови предложения за

избор на доставчик на хранителни продукти , хляб, хлебни изделия, плодове и зеленчуци за Дом за стари хора – Кърджали.

Списъкът на продуктите и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на

адрес: Кърджали, ул. „Детелина” № 6, тел: 6-55-76

 

Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м. бе преизбран за председател на областната организация

На 24.02.2017 година Областната организация на БЧК- Кърджали проведe своето отчетно-изборно събрание, по време на което председателят на организацията доц. д-р Тодор Черкезов отчете четиригодишния период за дейността на червенокръстците и бяха избрани ръководните органи на организацията за периода до 2020 г.

В областта са изградени 7 общински организации на БЧК, които обединяват 66 дружества с 3138 членове. Ръстът на членовете на БЧК от началото на отчетния мандат е 14,18 %, а достигнатият процент на обхват на членовете на БЧК спрямо населението на областта е вече 2,07 – средният за структурите в страната. Отчита се и нарасналия капацитет на общинските ръководства на БЧК по места – Ардино, Крумовград, Момчилград.

Към настоящия момент доброволците на БЧК в областта са 249, а на БМЧК – 117, общо за отчетния четиригодишен период те са отработили близо 20 000 часа безвъзмезден труд.

Дейността на доброволния Екип 254, управлението на социалната услуга Дом за стари хора и „Хоспис Червен кръст“, подкрепата на Община Кърджали и реалния принос, които те имат за решаване на проблемите на възрастните хора от общината и областта, са емблематични за областната организация и опитът им е уникален в системата на националното дружество.

Фондонабирателните кампании на доброволците са с резултат 24 333,70 лева, с които са подпомогнати през четирите години възрастни самотни хора и деца в риск.

В направлението „Мениджмънт на бедствията“ акцентът се постави на реалните действия, които ОблС на БЧК е предприел по време на бедствените ситуации в Кърджалийска област през 2013 и 2015 година и постиженията, които Младежкият авариен екип показва на областно и национално ниво.

Разнообразни са дейностите, които организацията отчете в сферата на подготовката на кандидат-водачи на МПС, обученията по Първа помощ на работното място, курсовете за подготовка на спасители на басейн и открити водни площи.

Важен акцент през отчетния период бе поставен на изграждането и развитието на партньорства по места и коопериране на ресурси за съвместна дейност и самостоятелни инициативи в общините Ардино, Крумовград, Момчилград Кърджали.

Не случайно през отчетния период областната организация бе наградена с най-високото отличие златен медал за заслуги, а директорът на ОС на БЧК получи отличие „За гражданска доблест“ от омбудсмана на Община Кърджали.

ОблС на БЧК – Кърджали оценява, че с извършеното през мандата Кърджалийската областна организацията запазва водещо място сред неправителствените организации не само областта, но и на национално ниво.

DSC_0010 DSC_0023 DSC_0031 DSC_0098 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0130 20170224-Kardzhali (7)

За председател на Областната организация на БЧК – Кърджали бе преизбран с пълно единодушие досегашния председател доц. д-р Тодор Черкезов , а за негов заместник – инж. Кузман Димов. В областния съвет на БЧК бяха избрани Боян Карамфилов Желев, Ваня Найденова Петрова, д-р Диана Тодева Георгиева     , Димитър Петров Манчев , Емине Мехмед Сали, инж. Мехмед Ахмедов Алиев, Мелиха Юсеин Байрям, Свилена Атанасова Янчина и д- р Соня Асенова Райчева. За председател на Обл. Контролна комисия бе преизбрана Маргарита Пачилова.

Събранието прие и планиращи документи до края на 2020 година. На своето първо заседание по инициатива на Общинската организация на БЧК в Ардино членовете на ОС на БЧК решиха да подкрепят лечението на Даниел Сакалиев, отпускайки 500 лева от фонд „Милосърдие“.

Зам. Генералния директор на НС на БЧК , д-р Славита Джамбазова- гост на събранието, определи дейността на областната организация като отлична , като пример за всички червенокръстки организации в страната.

DSC_0162 20170224-Kardzhali (13) 20170224-Kardzhali (11) 20170224-Kardzhali (22)

« Older Entries Recent Entries »