Новини

8 май 2016 година

Приветствие на Председателя на Областната организация на БЧК – Кърджали

Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м.

Скъпи доброволци,

Уважаеми домакини от Крумовград,

Всяка година, в целия свят на 8 май се отбелязва международният ден на Червения кръст и Червения полумесец. Като част от Международното червенокръстко движение заедно със своите доброволци от 190 държави, членове и служители, Областната организация на БЧК също отбелязва този ден при домакинството на Общинската организация на БЧК – Крумовград. Важно е да отбележим, че тази година празникът е двоен, тъй като младежката ни организация – Българският младежки Червен кръст, чества 95 години от създаването си.

За мен е чест да ви приветствам на днешния Световен ден на Червения кръст и Червения полумесец тук в „града на тополите“ и „мястото, където се надбягват коне“, както се превежда старото име на Крумовград- Кошу кавак. Защото ние знаем, че само уважавайки и помнейки историята си, можем да градим бъдещето си.

Кърджалийската организация на БЧК съхранява своята вече 102-годишна история, а както се оказа на също толкова години е и Крумовградската организация на БЧК. Малко са организациите, които от създаването си досега, остават верни на основополагащите си принципи, които днес пресъздадоха доброволците от БМЧК – Крумовград при     СОУ „ В. Левски“, за което им благодаря.

Днес областната ни организация обединява над 3000 членове и доброволци, които със своя безвъзмезден труд в социалната сфера, в областта на превенцията на бедствия,аварии и катастрофи, с обученията си по първа долекарска и първа психологична помощ и, не на последно място, с прекрасната си младежка организация, подкрепя уязвимите хора и общности , дарява надежда в трудните им моменти и привлича съмишленици и дарители към хуманната ни кауза.

Като благодарност към всички тях, ние организирахме едно по-различно и цветно събитие в градската градина с активното партньорство на Община Крумовград и „Дънди Прешъс Металс Крумовград“ .

Честит празник на всички симпатизанти, членове и доброволци на най-голямата неправителствена организация от Област Кърджали ! Бъдете здрави, съхранете духа на Доброто и го предавайте все така всеотдайно на хората около вас!

1-08052016-Крумовград 2-08052016-Крумовград (1) 2-08052016-Крумовград (2) 2-08052016-Крумовград (3) 2-08052016-Крумовград 3-08052016-Крумовград 4-08052016-Крумовград 5-08052016-Крумовград 6-08052016-Крумовград 7-08052016-Крумовград 8-08052016-Крумовград 9-08052016-Крумовград 10-08052016-Крумовград 100-08052016-Крумовград (1 (1) 100-08052016-Крумовград (1 (2) 100-08052016-Крумовград (1 (3) 100-08052016-Крумовград (1 (4) 100-08052016-Крумовград (1 (5) 100-08052016-Крумовград (1 (6) 100-08052016-Крумовград (1 (7) 100-08052016-Крумовград (1 (8) 100-08052016-Крумовград (1 (9) 100-08052016-Крумовград (1 (10) 100-08052016-Крумовград (1 (11) 100-08052016-Крумовград (1 (12)

Великден за всеки – Джебел

27.04.2016 г.

Към традиционните Великденски инициативи на Областната организация на БЧК – Кърджали се присъедини и община Джебел.

По инициатива на дружеството на БЧК при ПГ „Руска Пеева“ , с директор Ангелина Хаджиева , се проведе благотворителна кампания в подкрепа на уязвими социално слаби семейства. Дарителската акция бе подкрепена финансово от граждани на Джебел и учители от гимназията.

С ентусиазъм и доброта Ваня Енчева и нейните възпитаници от паралелката „Ресторантьоство“ приготвиха топъл обяд за 34 възрастни хора и 30 семейства . Младите доброволци раздадоха на нуждаещите се и хранителни пакети с трайни продукти от първа необходимост за посрещане на настъпващите празници.

27042016-Джебел (1) 27042016-Джебел (2) 27042016-Джебел (4) 27042016-Джебел (5) 27042016-Джебел (6)

Превенция на водния травматизъм

25-28.04.2016 г.

В Кърджали стартираха четиридвевни съвещания, на преподавателите в начален курс, организирани от РИО и свързани с въвеждането на новото учебно съдържание в програмите за първи клас.

С презентация на възможностите, които дават превенционните програми на БЧК за водния травматизъм, в тях участва специалиста на ОС на БЧК Пламен Латунов.

Началните учители се запознаха в подробности с учебните помагала по програмата             „ Приятели с водата“ и методическата помощ, която могат да получат от ОС на БЧК – Кърджали през новата учебна година.

26042016ІКърджали (1) 26042016ІКърджали (2)

 

Първи октомври – Световен ден на възрастните хора

01.10.2015 година

Първи октомври донесе много приятни емоции за потребителите на социалната услуга „Дом за стари хора“ – Кърджали, управляван от областния съвет на БЧК.

През целия ден възрастните хора от дома получаваха внимание от представители на държавната , местната власт и неправителствени организации, от деца и доброволци на БЧК и БМЧК.

Денят започна с приветствие от управителя на дома д-р Таня Делева, със специално подготвена презентация, описваща радостните моменти в живота на домуващите в ДСХ. Традиционно служителите на Териториалното поделение на НОИ изразиха уважението си със своето посещение и индивидуалните подаръци за всеки потребител. Последваха визитите на представители на ПП ГЕРБ, водени от областния управител Илия Илиев, и доброволките от сдружението „Жени за жени“ и фондация „Лале“. Учениците от СОУ „Вл. Димитров- Майстора“ изнесоха кратка музикална програма с песни и изпълнения на китара и гайда и превърнаха денят на възрастните хора в истински празник.

Кметът на Общината инж. Хасан Азис Инж. Азис поздрави възрастните хора с празника им , като им пожела да бъдат здрави и да изживеят спокойно дълголетие.

    Кърджали-ДСХ-обл. управител (3)kmet11Кърджали-ДСХ (2)

 

БЕДСТВИЕ

От първите часове на снежното бедствие служителите на ОС на БЧК – Кърджали  поддържат връзка със своите структури  в областта  и уточняват  необходимостта от хуманитарна подкрепа.  Високопроходимият „Щаер Пингауер“ бе предоставен на разпореждане на ЦСМП .

По искане на Областния кризисен щаб бяха подготвени хранителни пакети за бедстващи семейства в Безводно и Голобрад .

На болницата и Защитеното жилище в най-бедстващия район – Ардино, бяха доставени необходимите им количества трапезна вода.

Въведен е регистър на потенциалните дарители, в който се отразяват координатите за връзка и волята на дарителя. Първите организации и хора , които подкрепиха доброволците на БЧК бяха служителите на РЦ 112, ТД на НОИ, „ВиК“ ЕООД, „Европартнер“, „Текстил интернешънъл – ВК“, д-р Соня Райчева и Севда Синабова.  Благодарение на тях, след проучване на нуждите, от днес започна доставката на  вода за 120 деца от 7 социални заведения в Кърджали и 2 в Момчилград.

Кърджали-11032015 (2) Кърджали-11032015 (1) Ардино-10032015 (4) Ардино-10032015 (2) Ардино-10032015 (1)

ОС на БЧК – Кърджали обявява конкурс за длъжността Управител на Дома за стари хора, Кърджали, ул. „Детелина“ №6

І. Минимални и специфични изисквания за заемане на длъжността:

1. Минимални изисквания: 

образование висше;  образователно-квалификационна степен „Магистър”;

предпочитана специалност, по която е придобито образованието (една от изброените) – „Управление на здравни грижи“, „Икономика”, „Социални дейности”, „Психология“или сходни с тях. 

професионален опит – 4 години;

2. Специфични изисквания:

 да е дееспособно лице;

 да не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер и да не е лишено по съдебен ред да заема съответната длъжност.

ІІ. Допълнителни умения и квалификации, носещи предимство на кандидатите: 

Да познава нормативната уредба относно предоставяне на социални услуги; 

Да познава структурата и функциите на Дома за стари хора и възможностите за бъдещото му развитие при отчитане въздействието на външни и вътрешни фактори;

Да притежава организационна и управленска компетентност: способност да планира и организира дейността и да осигурява изпълнението на приоритетни задачи ;

Умения за осъществяване на дейността в съответствие с потребностите, интересите и очакванията на потребителите на услугите и основополагащите принципи на дейността на Червения кръст 

Да притежава нагласа и умения за работа в екип, адаптивност и комуникативност;  Опит в изпълнение на проекти с външно финансиране.

ІІІ. Кратко описание на длъжността:

Отговаря за организацията, реализацията и управлението на цялостната дейност на Дом за стари хора, съгласувано с Директора на Секретариата на ОС на БЧК. Осъществява вътрешен контрол относно изпълнението на дейността по предоставяне на социалната услуга и воденето на задължителната документация.

ІV. Начин на провеждане на конкурса: 

Допускане по документи; 

Събеседване с допуснатите кандидати

V. Необходими документи за участие в конкурса:

Кандидатите за участие в конкурса представят следните документи:

1. Заявление за участие в конкурса / по образец/;

2. Професионална автобиография;

3. Мотивационно писмо;

4. Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, както и копия от документи, удостоверяващи допълнителни умения и квалификации при наличие на такива;

5. Копия от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит /трудова, служебна, осигурителна книжка/;

6. Свидетелство за съдимост;

7. Медицинско свидетелство – оригинал;

8. Удостоверение, че лицето не се води на отчет по повод психично заболяване- оригинал;

9. Копие от документ за самоличност;

VІ. Място и срок за подаване на документите за участие:

Документите се подават лично или чрез упълномощено с нотариално заверено пълномощно лице в срок до 17,00 часа на 29.12.2014 г. в Областен съвет на БЧК, адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1, Деловодство, тел. 0361-58586

Длъжностната характеристика за конкурсната длъжност се предоставя на кандидата при подаване на документите.

Списъци на допуснатите кандидати и всички съобщения във връзка с конкурса се обявяват на таблото за обяви в сградата на в Областен съвет на БЧК, адрес: гр. Кърджали, ул. „Отец Паисий“ № 8, бл. 1, и на интернет страницата на ОС на БЧК – www.kardjali-redcross.com АДРЕС ЗА КОНТАКТИ: Областен съвет на БЧК Кърджали, ул. «Отец Паисий» № 8, бл. 1, тел. 0361/58586

25-27.11.2014 година
АКЦИЯ ЗА БЕЗВЪЗМЕЗДНО КРЪВОДАРЯВАНЕ

Кръводаряване -Кърджали (3)  Кръводаряване -Кърджали (1)  Кръводаряване -Кърджали (2)

В рамките на осъществяване на устойчивост на трансграничния проект „Безвъзмездното кръводаряване в Източните Родопи“ , Областният съвет на БЧК , по инициатива на г-жа Юлиана Марева – изпълнителен директор на „Ес енд Би Индъстриал Минералс“- Кърджали, организира акция за безвъзмездно и доброволно кръводаряване.
В рамките на два дни, екипът на Отделението по трансфузионна хематология, осъществи кампанията, по време на която 11 работници и служители на фирмата дариха кръв. Младите доброволци от БМЧК също се включиха в кампанията. Деветнадесетгодишната Александра Йовчева дарява кръв за втори път през 2014 година.
„ Положителният пример изгражда трайно позитивно отношение , особено сред младите хора, към доброволното и безвъзмездно кръводаряване и е един от начините за бъдещото успешно преодоляване на ситуацията в България, свързана с постоянен недостиг на кръв и кръвни продукти“ – изказва надеждата си д-р Диана Георгиева, заместник директор на МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ .

27.11.2014 година

СТАРТИРА КАМПАНИЯ „ТОПЪЛ ОБЯД“

На 27 ноември 2014 г. за шеста поредна година стартира съвместна Коледна благотворителна кампания на Българския Червен кръст и търговска верига „Кауфланд България” за осигуряване на безплатен обяд в училище на деца от социалнослаби семейства, сираци и полусираци, деца на самотни родители. Финансовите постъпления във всяка област се предоставят на програма “Топъл обяд».
Областната организация на БЧК – Кърджали също участва в реализирането на програмата, като за учебната 2014/2015 година осигурява безплатен обяд на двадесет деца – ученици в ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – Кърджали.
До 5 януари 2015 г. клиентите на „Кауфланд“ ще имат възможност да направят дарения в благотворителните кутии на БЧК, разположени във всички магазини от веригата на територията на цялата страна.
Програмата стартира преди 10 години и , до момента е осигурила безплатен топъл обяд на приблизително 10 000 деца на обща стойност 1 402 633 лева.