Долекарска помощ

Първа долекарска помощ

Основен курс по първа долекарска помощ за кандидат-водачи на МПС

        Ежегодно при автомобилни катастрофи загиват стотици хора, а много повече са ранените / средно 7-8 хиляди /, някои от които остават инвалиди за цял живот!

        За да бъде спасен животът на някои пострадали при ПТП е необходимо първата долекарска помощ да бъде оказана на мястото на катастрофата незабавно, още в първите минути след инцидента, без да се губи ценно време в безпомощно очакване идването на лекар или Спешна медицинска помощ.
        Прибързаното транспортиране на ранените е много често нецелесъобразно и опасно за тях. Повечето от пострадалите се нуждаят преди всичко от ефикасна първа помощ за възстановяване и поддържане на дишането и кръвообръщението или от бързо преустановяване на обилно кръвотечение.
От 2003 година БЧК обучава по първа долекарска помощ кандидатите за водачи на МПС в цялата страна. Програмата на курса е сертифицирана със знака за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидни в ЕС за 5- годишен период.
       ОС на БЧК – Кърджали организира специализирани курсове за кандидат – водачи на моторни превозни средства.
Провеждат се в рамките на един ден (8 учебни часа), с предварително записване, на телефон 0361/65109 или на място в офиса на БЧК в Кърджали.
Курсът е предназначен за граждани при първоначално получаване на свидетелство за управление на МПС.
     В края на този курс участниците трябва да издържат тест и да могат да демонстрират:

  •    Как да направят оценка на състоянието на пострадал в безсъзнание;
  •    Как да провеждат извънгръдно сърдечно притискане и изкуствено дишане;
  •    Как да поставят пострадал в безсъзнание, но с ефективно спонтанно дишане в странично стабилно положение.

 

Основен курс по първа долекарска помощ на работното място

        Курсът е предназначен за работници и служители от производствени предприятия и фирми, учреждения и ведомства. Първата помощ на работното място има по-специфична насоченост, съобразена с конкретните условия на труд, особено в предприятия с висок трудов травматизъм.

От 2008 година програмата за обучение е сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция ЕFAC и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидни в ЕС за 5-годишен период.
Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 8 учебни часа. Курсистите могат да закупят специално предназначено за целта учебно ръководство.

 

Основен курс за оказване на първа долекарска помощ на деца

Курсът е предназначен за персонала на детски заведения, училища, детегледачи и родители на деца до 8 годишна възраст.

От 2008 година програмата за обучение е сертифицирана за качество от Европейския референтен център по първа помощ – Париж, Франция /ЕFAC/, и удостоверенията, издадени от БЧК, са валидни в ЕС за 5-годишен период.
Обучението включва теоретична подготовка и практически упражнения в рамките на 9 учебни часа.
На курсистите се предоставя учебно ръководство, което влиза в цената на курса.


Обучение за ученици

Ученически екипи по първа помощ (УЕПП)

Една немалка част от популяризирането на първата помощ сред учениците от 10 до 14 годишна възраст е сформирането на ученическите екипи по първа помощ (УЕПП).       С помощта на училищните медицински кадри обучението протича в рамките на учебната година, а за проверка на усвоените умения се организират училищни, общински,областни и национални състезания. Те са и един от първите поводи за децата и младежите да научат за Българския Младежки Червен кръст /БМЧК/ и да се включат и в други дейности на организацията.                                                           ОС на БЧК – Кърджали се стреми да привлече вниманието на широката общественост като излиза извън рамките на кабинетното обучение и организира демонстрации на тези важни и полезни умения на открито в градска среда.

 

 

 

 

 

 

MAE2 МАЕ

 

Актуално

Как да окажем първа помощ – Алгоритъм

През април 2014 година ОС на БЧК стартира обучение на педогогическите кадри за оказване на първа долекарска помощ на деца до 8 години от целодневните детски градини на област Кърджали.

Досега са обучени 95 детски учителки  от  четири община – Кирково, Крумовград, Джебел и Черноочене. Всички издържаха успешно заключителните тестове и получиха знания и умения, свързани с опазването на здравето и живота на своите възпитаници.

Предстои провеждането на обучения и останалите три общини.

 8 PDP

 

 

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

fourteen + 18 =