Archive for март 8, 2018

Обява

В срок до 12.00 часа на 23.03.2018 год.

Областен съвет на БЧК набира ценови предложения за

избор на доставчик на хранителни продукти , хляб, хлебни изделия, плодове и зеленчуци

за Дом за стари хора – Кърджали.

Списъкът на продуктите и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на

адрес: Кърджали, ул. „Детелина” № 6

тел: 6-55-76