Archive for декември 5, 2017

5 декември – Международен ден на доброволеца

Уважаеми доброволци от областната организация на Българския Червен кръст – Кърджали,

като нейн председател и като член на националното ръководство на БЧК,  за мен е част да ви поздравява по повод 5-декември – Международния ден на доброволеца.

За първи път той се чества през 1985 г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва правителствата и неправителствените организации във всички страни да изкажат уважението и благодарността си към доброволците и да дадат по-голяма гласност на дейността им.

В 139-годишната история на нашето национално дружество именно доброволците са хората, които създават облика на организацията, които помагат безвъзмездно на нуждаещите се.

През последните години ежедневно се случват събития, които изискват нашата активна намеса в помощ на държавата ни за подкрепа на пострадали хора и за възстановяване на нормалния ритъм на техния живот.

През 2017 година вие, 249 дългосрочни възрастни доброволци и 160 членове на БМЧК в областта, се включихте активно в социално-помощната дейност, в здравната просвета, в организацията и провеждането на благотворителни кампании. Вие дарихте на хуманитарната ни мисия 4801 работни часове от своето време в полза на деца и възрастни хора, които се нуждаят от подкрепа. Емблематични за системата на БЧК в цялата страна са доброволците от Екип 254 и младежката организация на БМЧК в нашата област, които на практика доказват, че доброволчеството е кауза, за която е необходимо да притежаваш чисто сърце, състрадание и с много любов да изпълняваш мисията, на която си се посветил.

Благодаря на ръководните състави на 7-те общински организации, които също са доброволци, но с друг профил, за лобирането и застъпничеството на общинско ниво при решаването на конкретни проблеми на конкретни хора.

Иска ми се да благодаря и на кметовете на малките населени места, благодарение на чиито доброволен труд, реализираме за 10-та поредна година Европейската програма за подпомагане на най-нуждаещите се лица с индивидуални хранителни пакети.

Благодаря на всички дарители и симпатизанти, които подкрепят нашите доброволци, на журналистите от местните медии, които добронамерено и професионално отразяват постиженията ни и правят съпричастни повече хора към ценностите на нашата организация и нейните доброволци.

Пожелавам на всички доброволци много здраве, сили и вдъхновение в достойната ни дейност в подкрепа на хората, имащи нужда от помощ и съчувствие в тежък за тях момент.

Благодаря ви и честит празник!

 

Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м.