Archive for септември 27, 2017

Обява

В срок до 12.00 часа на 29.09.2017 год.

Областен съвет на БЧК набира ценови предложения за

избор на доставчик на 5 броя климатици за отоплението на потребителите на социалната услуга

„Дом за стари хора“ – Кърджали.

Техническите параметри и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на

адрес: Кърджали, ул. „Детелина” № 6

тел: 6-55-76