Archive for август 15, 2017

Приключи раздаването на индивидуалните хранителни пакети от първи транш на Европейската програма, финансирана от ФЕПНЛ в Кърджалийска област

В третата допълнителна група правоимащи лица, определени от АСП, бяха включени 48 ползватели на социалната услуга Дом за стари хора в Кърджали и Крумовград.
Настанените в Дома за стари хора – Крумовград участваха с интерес в дискусиите, свързани с балансирания режим на хранене и реакция при бедствена ситуация, споделяйки и свои житейски истории. Те получиха и индивидуални консултации и изказаха благодарност на ОС на БЧК – Кърджали за хранителната подкрепа , заявявайки желанието си за нови срещи със здравна насоченост.
Посещението бе използвано и за обмяна на опит и добри практики между ръководителите на двете социални институции – Ибрям Ибрямов и д-р Таня Делева. В срещата участва и главния експерт „Социални дейности“ на Община Крумовград и член на ОС на БЧК – Мелиха Байрям.