Archive for февруари 28, 2017

Открита процедура за избор на доставчик

В срок до 12.00 часа на 14.03.2017 год.

Областен съвет на БЧК – Кърджали  набира ценови предложения за

избор на доставчик на хранителни продукти , хляб, хлебни изделия, плодове и зеленчуци за Дом за стари хора – Кърджали.

Списъкът на продуктите и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на

адрес: Кърджали, ул. „Детелина” № 6, тел: 6-55-76

 

Доц. д-р Тодор Черкезов, д.м. бе преизбран за председател на областната организация

На 24.02.2017 година Областната организация на БЧК- Кърджали проведe своето отчетно-изборно събрание, по време на което председателят на организацията доц. д-р Тодор Черкезов отчете четиригодишния период за дейността на червенокръстците и бяха избрани ръководните органи на организацията за периода до 2020 г.

В областта са изградени 7 общински организации на БЧК, които обединяват 66 дружества с 3138 членове. Ръстът на членовете на БЧК от началото на отчетния мандат е 14,18 %, а достигнатият процент на обхват на членовете на БЧК спрямо населението на областта е вече 2,07 – средният за структурите в страната. Отчита се и нарасналия капацитет на общинските ръководства на БЧК по места – Ардино, Крумовград, Момчилград.

Към настоящия момент доброволците на БЧК в областта са 249, а на БМЧК – 117, общо за отчетния четиригодишен период те са отработили близо 20 000 часа безвъзмезден труд.

Дейността на доброволния Екип 254, управлението на социалната услуга Дом за стари хора и „Хоспис Червен кръст“, подкрепата на Община Кърджали и реалния принос, които те имат за решаване на проблемите на възрастните хора от общината и областта, са емблематични за областната организация и опитът им е уникален в системата на националното дружество.

Фондонабирателните кампании на доброволците са с резултат 24 333,70 лева, с които са подпомогнати през четирите години възрастни самотни хора и деца в риск.

В направлението „Мениджмънт на бедствията“ акцентът се постави на реалните действия, които ОблС на БЧК е предприел по време на бедствените ситуации в Кърджалийска област през 2013 и 2015 година и постиженията, които Младежкият авариен екип показва на областно и национално ниво.

Разнообразни са дейностите, които организацията отчете в сферата на подготовката на кандидат-водачи на МПС, обученията по Първа помощ на работното място, курсовете за подготовка на спасители на басейн и открити водни площи.

Важен акцент през отчетния период бе поставен на изграждането и развитието на партньорства по места и коопериране на ресурси за съвместна дейност и самостоятелни инициативи в общините Ардино, Крумовград, Момчилград Кърджали.

Не случайно през отчетния период областната организация бе наградена с най-високото отличие златен медал за заслуги, а директорът на ОС на БЧК получи отличие „За гражданска доблест“ от омбудсмана на Община Кърджали.

ОблС на БЧК – Кърджали оценява, че с извършеното през мандата Кърджалийската областна организацията запазва водещо място сред неправителствените организации не само областта, но и на национално ниво.

DSC_0010 DSC_0023 DSC_0031 DSC_0098 DSC_0115 DSC_0117 DSC_0130 20170224-Kardzhali (7)

За председател на Областната организация на БЧК – Кърджали бе преизбран с пълно единодушие досегашния председател доц. д-р Тодор Черкезов , а за негов заместник – инж. Кузман Димов. В областния съвет на БЧК бяха избрани Боян Карамфилов Желев, Ваня Найденова Петрова, д-р Диана Тодева Георгиева     , Димитър Петров Манчев , Емине Мехмед Сали, инж. Мехмед Ахмедов Алиев, Мелиха Юсеин Байрям, Свилена Атанасова Янчина и д- р Соня Асенова Райчева. За председател на Обл. Контролна комисия бе преизбрана Маргарита Пачилова.

Събранието прие и планиращи документи до края на 2020 година. На своето първо заседание по инициатива на Общинската организация на БЧК в Ардино членовете на ОС на БЧК решиха да подкрепят лечението на Даниел Сакалиев, отпускайки 500 лева от фонд „Милосърдие“.

Зам. Генералния директор на НС на БЧК , д-р Славита Джамбазова- гост на събранието, определи дейността на областната организация като отлична , като пример за всички червенокръстки организации в страната.

DSC_0162 20170224-Kardzhali (13) 20170224-Kardzhali (11) 20170224-Kardzhali (22)

Отчетно-изборно събрание на областната организация на БЧК – Кърджали

Уважаеми доброволци и съмишленици,

На 24 февруари / петък/ 2017 година от 12 часа в голямата зала на Бизнесинкубатора в Кърджали ще се проведе отчетно-изборно събрание на областната организация на Българския Червен кръст.

Спазвайки създадената традиция за пълна прозрачност на дейността ни, публикуваме съдържанието на отчетните и планиращи документи, които ще бъдат утвърдени от делегатите на общото събрание.

 

1-ot4et_2013-2016-last

1-budjet-2016

5- nasoki 2017-2020

5-Plan-2017

6-BUDJET 2017-last

 

 

 

 

 

 

Продължава предоставянето на индивидуални хранителни пакети – ФЕПНЛ -2016

Към 20 февруари 2017 година над 60% от правоимащите лица по Оперативна програма за храни и/или основно подпомагане на най-нуждаещите се лица, план 2016, са получили хранителните си пакети от Временните пунктове на БЧК в областта.

По график приключиха работа Временните пунктове в Джебел, Черноочене и Момчилград.

До 15 март 2017 година продължава раздаването на хранителната помощ във Временните пунктове в Кирково – за районите на Фотиново, Бенковски и Чорбаджийско.

До 20 март 2017 година ще работят Временните пунктове в Кърджали, Ардино и Крумовград.

Остатъкът от хранителните продукти, след приключването на І транш, 20 март 2017 година, ще бъде предоставен на допълнителна група от нуждаещи се лица, по списъци, подготвени от дирекциите “ Социално подпомагане“.

Актуален график за раздаване на хранителни продукти – І транш

Във връзка с трудните зимни условия и ограничения достъп до малките населени места прилагаме актуализиран график за раздаване на хранителните продукти от първи транш на  хранителната програма -2016, финансирана от Фонда за европейско подпомагане на най-нуждаещите се лица.

Променените дати са оцветени в червено.

Временни пунктове                   / населено място/ Адреси на пунктовете Период на раздаване

/ начална и крайна дата на раздаване /

 
1 Кърджали Кооперативен пазар,

хладилна камера № 6

04.01.2017 – 20.03.2017
2  

Черноочене

 

Сграда на „ПБЗН“ 04.01.2017 – 22.02.2017
3 Чорбаджийско  

Кметство

 

14.02.2017 – 15.03.2017
4 Джебел Бивша сграда на МВР 09.01.2017 – 22.02.2017
5 Кирково Ученически пансион ,в двора на                СОУ „ Отец Паисий“ 10.01.2017 – 15.03.2017
6 Момчилград БЧК, ул.“ 26 декември“ № 23 16.01.2017 – 22.02.2017
7 Ардино Ул. „Бели брези“ 31 – сграда на БКС 08.02.2017 – 20.03.2017
8  

Крумовград

 

ОДК, ул. „Кирил и Методий“ № 5 15.02.2017 – 20.03.2017