Archive for ноември 22, 2016

ОБЯВА

Във връзка със Заповед № 34 / 22.11.2016 година на Директора на Секретариата на ОС на БЧК – Кърджали и в съответствие с Вътрешните правила за провеждане на процедури за изпълнение на поръчки в Българския Червен кръст информирам всички заинтересовани лица  за откриване на процедура за изпълнение на поръчка с предмет: „Избор на доставчик за транспортна услуга за изпълнението на оперативна програма за храни и/или основно материално подпомагане от   Фонда за европейско подпомагане на най – нуждаещите се лица в България – 2016 г. „ на територията на Кърджалийска област, съгласно приложеното задание. zadanie-22112016