Archive for февруари 18, 2015

Обява

В срок до 12.00 часа на 09.03.2015 година

Областен съвет на БЧК набира ценови предложения за

избор на доставчик на хранителни продукти

за Дом за стари хора – Кърджали.

Списъкът на продуктите и условията за оценяване на предложенията

могат да бъдат получени на адрес:

Кърджали, ул. „Детелина” № 6, тел: 0361/6-55-76