Archive for декември 12, 2014

Отчетна кампания -2014 година

           В края на ноември в област Кърджали стартира отчетната кампания на общинските организации на БЧК. Общите събрания в Джебел , Крумовград , Ардино, Черноочене и Кирково  приеха отчети за дейността си през изтеклата година и  обсъдиха критериите за оценка, приети на заседание на  Областен съвет на БЧК – Кърджали. Изключителна активност бе проявена от членовете на общите събрания при съпоставката на резултатите от оценката на ОС на БЧК и самооценката на общинските организации.Тези разговори бяха в основата на приетите годишни планове за дейността им през 2015 година. Заслужено признание получиха  доброволците, допринесли със своя безвъзмезден труд за организационното укрепване и развитие на дейностите на БЧК през 2014 година.

            До 18 декември предстои провеждането на годишните събрания в останалите две  общински организации в областта – Момчилград и Кърджали.

Ardino_03122014 (2) Ardino_03122014 (1)

krumovgrad_28112014 (1) krumovgrad_28112014 (2)

05122014-Кирково (1) 05122014-Кирково (2)

11.12.2014 година – Продължава провеждането на отчетните годишни събрания в общинските организации на БЧК от област Кърджали. Председателят на Момчилградската организация, д-р Мария Стойчева, представи пред членовете на Общото събрание отчета за дейността на структурата през 2014 година и  Плана за работа през 2015 година. Документите бяха приети от присъстващите единодушно, като в своите изказвания те обсъдиха и оценката за състоянието на общинската организация. Гост на събранието бе Жана Чакърова-Шукерска- директор на Секретариата на ОС на БЧК-Кърджали, която благодари на всички доброволци за всеотдайността им през юбилейната за цялата областна организация  година и отличи най-активните от тях с предметни награди.

 11122014-Момчилград (4) 11122014-Момчилград (1)